همه مطالب در “مالتی مدیا”

کلیپ تصویری برنامه پرانتز باز با حضور امیر علی نبویان و امیر پویا / احسان رافتی

چرخی در آسمان / نگین نصیری

هر روز حدود ساعت سه بعد از ظهر از رباط کریم، یکی از شهرستان‌‌های اطراف تهران راه می‌افتد تا ساعت پنج و شش بعد از ظهر چرخش کنار پارک باشد. مشتری ثابتش، امیرعلی ۳ ساله منتظر است و دست آخر هم با گریه از چرخ و فلک پیاده می‌شود. می‌گوید: «نمی شمارم که چند دور می‌چرخانم، اینقدر می‌چرخانمشان تا سیر شوند.»
این چرخ و فلک بازی، هر روز و تا حوالی ۹ شب ادامه دارد. روزگارش همین طور می گذرد. بچه‌هایی هم که سوار می‌شوند هنوز طعم آن چرخ‌‌ و فلک‌های چند صد متری را نچشیده‌اند. خنده‌های این بچه‌ها و مردی که دارد با چرخندان این چرخ پیر می‌شود، به اندازه این چرخ و فلک، رنگی است. انگار سهمشان هم از آسمان همین اندازه کوتاه است، به اندازه ۱۰ دور ۵۰۰ تومان.